Doel & Beleid

Doel & Beleid

Algemeen & Statutaire doelen

De primaire doelstellingen van de Stichting Liefs voor Jou Bleskensgraaf zijn:

  1. Verbeteren van de toegang tot basisbehoeften voor mensen in armoede: De stichting zou kunnen streven naar het bieden van ondersteuning bij het vervullen van basisbehoeften, zoals voeding aan mensen die in armoede leven en/of een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
  2. Verhogen van de duurzaamheid van de lokale gemeenschap: werken aan het bevorderen van duurzame praktijken binnen de lokale gemeenschap, zoals het stimuleren van duurzaamheid, het verminderen van voedselverspilling etc.
  3. Vergroten van de toegankelijkheid van menstruatieproducten: beschikbaarstellen van een MUP aan de lokale gemeenschap om de toegang tot menstruatieproducten te verbeteren voor vrouwen die dit nodig hebben.
  4. Versterken van het gemeenschapsgevoel en sociale cohesie: streven naar het versterken van het gemeenschapsgevoel binnen de lokale gemeenschap, bijvoorbeeld door het organiseren van sociale activiteiten die mensen bij elkaar brengen en onderlinge banden versterken.
  5. Bevorderen van lezen en literatuur en toegang tot boeken: streven naar het bevorderen van leesplezier en het belang van boeken, door het publiek (aan de straat) beschikbaar te stellen van een minibieb en deze regelmatig bij te vullen met nieuwe boeken.

Het beleid van de Stichting

Hieronder vindt u het beleidsplan van de Stichting voor de periode 2023 tot en met 2028: